Veiligheidsbladen

Onze veiligheidsbladen worden conform de actueel geldende verordening opgesteld. Door onze uitgebreide kennis kunnen wij voor alle Europese landen veiligheidsbladen in de taal van het desbetreffende land ter beschikking te stellen.

Buiten de EU worden de desbetreffende, geldende nationale voorschriften in acht genomen.

Bij vragen ten aanzien van de productveiligheid zijn wij u graag van dienst.

Verklaring van eindgebruik

Bij procesmedia, zowel keramisch als kunststof alsmede bij alle producten uit natuurlijke grondstoffen gaat het om fabricaten. Sedert de overstap naar GHS (Globally Harmonised System) voor de gevarenindeling van chemicaliën, is het niet meer verplicht om veiligheidsbladen voor fabricaten beschikbaar te stellen. Voor deze producten is er technische informatie beschikbaar.

Gelieve de productnamen zonder nadere omschrijving dus zonder spaties en met „ – “ aangeven (bijv. compound ZF115/1 invullen als ZF115-1, flocculant AR 8401 invullen als AR8401 en bij procesmedia enkel de kwaliteitsaanduiding zonder vorm en grootte invullen, bijv. RPM) .

 

 

Bij vragen ten aanzien van de productveiligheid zijn wij u graag van dienst.