Process developer at work
UW PARTNER

Het kan nóg slimmer - Onze digitale oplossingen voor u

Straaltechniek Glijslijp­techniek

R√∂sler Smart Solutions ‚Äď Digitaliseringsoplossingen voor oppervlaktebewerking

  • Actieve proces-monitoring met live gegevensregistratie en aanbevelingen voor maatregelen
  • Snelle reactie bij afwijkingen of storingen
  • Kostenvermindering door geoptimaliseerde inzet van resources
  • Minder ongeplande stilstand, door preventief onderhoud van straalinstallaties
  • Gebruiksvriendelijk, intu√Įtief en minder personeelsintensief
  • Gevoelige klantgegevens beveiligd door lokale dataverbindingen

Met onze R√∂sler Smart Solutions zijn wij op weg naar de toekomst van de oppervlakteafwerking. De digitale oplossingen op het gebied van glijslijptechniek en straaltechniek zijn al lang niet meer alleen maar een leuk extraatje voor onze klanten. Tegenwoordig helpen ze onze klanten op een heel concrete manier om de voortdurend groeiende uitdagingen in de industri√ęle praktijk van alledag het hoofd te bieden.

Bijvoorbeeld als het gaat om het tekort aan vakmensen: met Rösler Smart Solutions bieden wij tools waarmee ook zij-instromers en omscholers na een korte introductie zelfverzekerd, betrouwbaar en veilig kunnen werken. Voor onze klanten is dat een duidelijk voordeel. Met de software kunt u uw systemen met minder personeel bedienen en wordt het risico van bedieningsfouten geminimaliseerd.

Onze softwareoplossingen zijn ook onverslaanbaar als het erom gaat een snel overzicht te krijgen van alle verbruiksparameters. Ze bieden volledige controle over alle productiemiddelen die verbruikt worden en helpen onze klanten zo hun proceskosten effectief onder controle te houden en te verlagen.

Maar R√∂sler Smart Solutions denkt nog verder: onze digitaliseringsoplossingen maken de installaties en machines van onze klanten transparant en detecteren onderhoudstaken en slijtage in een vroeg stadium. Dit voorspellend onderhoud is een zeer effici√ęnt middel voor kostenbesparing, maar dat niet alleen, het is ook zeer belangrijk voor de duurzaamheid van de installatie. Op deze manier wordt verspilling vermeden. Bijvoorbeeld bij het gebruikte straalmiddel. Bovendien zorgt deze manier van onderhoud ervoor dat zo'n 70 procent van alle ongeplande stilstanden voorkomen kan worden.

Voor ons geldt daarbij tevens dat absolute veiligheid van de gegevens van onze klanten, waarvan sommige zeer gevoelig zijn, de hoogste prioriteit heeft. Met onze Rösler Smart Solutions bieden wij een softwareoplossing waar onze klanten altijd en overal toegang toe hebben via smartphone, tablet of pc. Tegelijkertijd beveiligen wij deze klantgegevens echter via een lokale verbinding en slaan ze niet op in de cloud.

Straaltechniek

1 / 3

Verbruik van straalmiddelen

De belangrijkste kostenfactor van ieder straalproces is normaal gesproken het straalmiddel. Rösler Smart Solutions zorgt voor nauwkeurig registratie en dagelijkse actuele visualisering. Door de directe vergelijking met de uitgevoerde straalwerkzaamheden kunnen procesafwijkingen onmiddellijk worden geregistreerd. Wij helpen u uw productiemiddelen optimaal en economisch in te zetten.

2 / 3

Straalprestatiediagram

Om alle kwaliteitsrelevante parameters in het straalproces samen te vatten, hebben wij straalprestatie als nieuwe parameter ontwikkeld. Het product van afwerpsnelheid en straalmiddeldoorvoer geeft daarbij direct de behaalde werkstukkwaliteit aan. Rösler Smart Solutions zorgt voor constante registratie voor elke turbine en brengt vergelijking tussen streef- en werkelijke waarden grafisch in beeld. Waarborg uw kwaliteit, voordat er dure productiefouten optreden!

3 / 3

Preventief onderhoud

Slijtage en onderhoud zijn belangrijke kwesties bij straalmachines. Om de hoogst mogelijke beschikbaarheid van productiesystemen te garanderen, zijn preventieve onderhoudsmaatregelen essentieel. Hiervoor biedt Rösler Smart Solutions een tool waarmee u de slijtagetoestand op uw computer of tablet in de gaten kunt houden. Tijdrovende bezoeken ter plekke zijn niet meer nodig en u wint tijd voor belangrijkere dingen!

Glijslijp­techniek

1 / 4

Vermijding van ongeplande herstarts en kosten

De kwaliteit van het glijslijpproces staat of valt met de kwaliteit van het proceswater. Rösler Smart Solutions biedt u een uitgebreide tool voor bewaking en documentatie van verschillende procesparameters, zoals de compoundconcentratie, pH-waarde, de geleidbaarheid of microbiologie. Houd dit gevoelige gebied altijd in het oog en detecteer in een vroeg stadium of een waarde het doelbereik dreigt te verlaten. Bij afwijkingen begeleidt het programma u bij het nemen van tegenmaatregelen om het systeem weer te stabiliseren.

2 / 4

Ondersteuning bij afwijking van de streefwaarde

Onze Rösler Smart Solutions geven u concrete handelingsinstructies: als de software vaststelt dat bepaalde waarden een eerder gedefinieerd doel- of tolerantiebereik verlaten, worden onmiddellijk concrete aanbevelingen voor actie berekend op basis van de gegevens die u invoert. Door in een vroeg stadium te reageren kan afkeur en kunnen productieonderbrekingen worden voorkomen. Rösler Smart Solutions biedt u nog een ander doorslaggevend voordeel: u heeft geen speciaal opgeleid personeel meer nodig om de door de software gegeven actieadviezen uit te voeren, maar alleen een medewerker die vertrouwd is met het RSS-systeem.

3 / 4

Optimalisering van het gebruik van middelen

Het besparen van procesmedia is een topprioriteit in termen van duurzaamheid en kostenbeheersing. Mooi dus dat de software ook het gebruik van uw bedrijfsmaterialen en compounds registreert en voortdurend evalueert. Het programma detecteert op betrouwbare wijze een te lage of te hoge toevoer van compound door regelmatige controle en geeft de operator, aan de specifieke situatie, aangepaste aanbevelingen voor maatregelen om het proces weer te stabiliseren. Bijvoorbeeld door de operator te adviseren op korte termijn water toe te voegen en op lange termijn de automatische dosering te controleren. Bovendien houdt de software ook de extra bedrijfsmaterialen bij en helpt u om deze procesveilig te doseren.

4 / 4

Aansluiting van meerdere circuits op √©√©n industri√ęle pc (IPC)

Veel van onze klanten hebben niet slechts √©√©n proceswatercircuit. Daarom hebben wij met onze laatste update de mogelijkheid gecre√ęerd om meerdere circuits met elkaar te verbinden. Dit verlaagt de aanschafkosten enorm, want dankzij R√∂sler Smart Solutions kunnen nu tot tien circuits worden bewaakt met slechts √©√©n industri√ęle pc. De enige voorwaarde hiervoor is dat alle systemen zich in √©√©n netwerk bevinden. Het gewenste circuit wordt geselecteerd via een centrale gebruikersinterface en wordt altijd weergegeven. Alle verdere acties, zoals metingen van laboratoriumwaarden, aanbevelingen voor actie of instellingen, hebben betrekking op het geselecteerde circuit.

"Vandaag de dag ontvangen we automatisch een eenvoudig uitleesbare evaluatie en een lijst met corrigerende maatregelen die onmiddellijk kunnen worden toegepast. Dit is een waardevol hulpmiddel om het proceswater stabiel te houden en de kwaliteit van onze producten constant hoog te houden. Het aantal herbewerkingen en afkeurdelen kon op deze manier tot 50% worden verminderd"

Tobias König, afdelingsmanager glijslijptechniek & reiniging, Scherdel GmbH

Vraag nu uw gratis DEMO toegang aan voor nog zuinigere en stabielere processen!

Aanvraag

Bent u klaar voor de toekomst?
Wij zijn uw partner!